Ohlasy klientůCestovní kancelář a Cestovní vzdělávací agentura Mgr. Marta Lisová

16.3. - 22.3.2013

ZŠ Praha

Vážená paní Lisová,
ráda bych jménem pedagogického doprovodu poděkovala za organizaci zájezdu a zejména za vstřícnost, ochotu a pomoc průvodce pana Pavla Staňka.
Výborná byla také spolupráce s řidiči.