Cestujeme za poznáním Vídně a okolíCestovní kancelář a Cestovní vzdělávací agentura Mgr. Marta Lisová

Cestujeme za poznáním Vídně a okolí
2 - denní poznávací zájezd

Nabídkový program

(program zájezdu může být upraven po dohodě dle přání a zájmů skupiny s ohledem na bezpečnostní předpisy v mezinárodní silniční dopravě AETR)

Den Program
1.

odjezd v ranních hodinách
A/ prohlídka Kremse - staré rakouské město, projíždka Wachau - malebné údolí Dunaje s vinicemi a zříceninami hradů: zastavení v Dürnsteinu - malebné městečko se zříceninou hradu, návštěva kláštera v Melku, (nebo prohlídka St. Pöltenu - správní středisko Dolního Rakouska, návštěva kláštera Klosterneuburg a zříceniny hradu Kreuzenstein)
B/ prohlídka Vídně: dopoledne prohlídka zámku a zahrad Schönbrunnu (nebo Hofburgu, Horního Belvederu - galerie, Uměleckohistorického muzea, Přírodovědného muzea, Albertiny, Hundertwasser-Haus, Císařské hrobky, jiné muzeum dle domluvy)
odpoledne procházka Vnitřním městem s návštěvou dómu sv. Štěpána a Prateru

2.

A/ prohlídka Vídně - program viz 1. den
B/ a/ výlet k Neziderskému jezeru se zastavením v Eisenstadtu - město se zámkem, (nebo ve Wiener Neustadt - město s hradem)
     b/ prohlídka Laxenburgu - městečko se zámkem a romantickým hradem, (nebo prohlídka Carnuntum –  římské vykopávky)
     c/ prohlídka Bratislavy (nebo jižní Moravy - zámky Mikulov, Lednice, Znojmo, Bouzov)
návrat ve večerních hodinách

 

Předpokládaná cena: 2 290Kč
mimosezónní sleva: 2 090Kč
Zahrnuje:

Cena je kalkulována na minimální počet 42 platících účastníků zájezdu, vychází ze základní varianty programu a nezahrnuje vstupné, pokud není uvedeno jinak (viz informace k odjezdu).
Cena každého objednaného zájezdu je přesně vykalkulována dle objednaných služeb, místa odjezdu a výletů.
Kalkulace vychází z kurzu Kč a cen z 25. září 2017

Fotogalerie
Dürnstein.JPG
Dürnstein - zřícenina Kueringer.JPG
Melk.JPG
Schönbrunn.JPG
Schönbrunn - pohled na Glorietu.JPG
Prater.JPG