Cestujeme za poznáním DurynskaCestovní kancelář a Cestovní vzdělávací agentura Mgr. Marta Lisová

Cestujeme za poznáním Durynska
2 - denní poznávací zájezd

Nabídkový program

(program zájezdu může být upraven po dohodě dle přání a zájmů skupiny s ohledem na bezpečnostní předpisy v mezinárodní silniční dopravě AETR)

Den Program
1. odjezd v ranních hodinách
prohlídka Výmaru - město významných osobností - Goethe, Schiller, a Erfurtu - hlavní město Durynska, (nebo Gera, Jena - historická města)
2.

prohlídka Gothy se zámkem Friedenstein a Eisenachu s hradem Wartburg (nebo Lipsko s památníkem Bitvy národů, Naumburg - město s gotickým dómem)
návrat ve večerních hodinách

 

Předpokládaná cena: 2 890Kč
mimosezónní sleva: 2 690Kč
Zahrnuje:

Cena je kalkulována na minimální počet 42 platících účastníků zájezdu, vychází ze základní varianty programu a nezahrnuje vstupné, pokud není uvedeno jinak (viz informace k odjezdu).
Cena každého objednaného zájezdu je přesně vykalkulována dle objednaných služeb, místa odjezdu a výletů.
Kalkulace vychází z kurzu Kč a cen z 25. září 2017